Product Name:
POLO-Front Placket Machine
ยี่ห้อ:
OSHIMA
Model:
Status:
Ready to Delivery

UZ-PL59 Front Placket Setting Machine

 • สามารถเจาะเย็บสาบโปโลได้ ทั้งแบบ โชว์สาบ และ หลบสาบ
 • แบบหลบสาบ สามารถปรับแบบเย็บ5แบบเพื่อป้องกันการเกิดลักยิ้ม
 • แบบโชว์สาบ มีให้เลือกทั้งแบบ เปิด - ปิด - แบบเอียงซ้าย,ขวา
 • สามารถเย็บสาบโปโลได้ ยาวตั้งแต่ 40-300 mm.
 • มีระบบคำนวณความยาวเส้นด้ายในกระสวย(ด้ายล่าง)
 • การเริ่ม และ จบการเย็บ สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบตามความเหมาะสม
  (CONDENSE -BACK TACK-STANDARD)
 • ความเร็วในการเย็บ 5-10 วินาที/ชิ้น(ขึ้นอยู่กับความยาวและชนิดของผ้า)

UZ-PL59 / AFT จักรเจาะสาบฯพร้อมระบบ ป้อนงาน-เก็บงานอัตโนมัติ

 • ขีดความสามารถ ยังคงมีเหมือนเดิมกับรุ่นมาตรฐาน (UZ-PL59)
 • AF_ (Auto Feed)คือOption พิเศษสำหรับป้อนงานระยะไกล เพื่อให้มีเวลาดูข้อผิดพลาด 
 • A_T (Auto Stack)คือOption พับเก็บงานหลังจากเย็บ ซึ่งมาติดตั้งที่ด้านหน้า    เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้อง
 • ระบบ AFT จึงเพิ่มขีดความเร็วและมีประสิทธิภาพให้กับการเย็บมากขึ้น

UZ-PL63T(Top Stitch)จักรเย็บสาบฯพร้อม ทับคิ้ว อัตโนมัติ

   

 ออกแบบมาเพือให้เย็บสาบโปโลพร้อม  ทับคิ้วโดยอัตโนมัติ

 

 

 

 

UZ-TPL65 จักรเย็บสาบโปโลแบบผ้าถุงกลม 

     Tubular Seamless polo shirt

  ออกแบบมาให้สามารถเย็บโปโล จากผ้าที่เป็นผ้ายืด ถุงกลม 

    เพื่อให้ได้เป็นเสื้อยืดโปโล ที่สวมใส่แล้วไม่ระคายเคืองผิวกาย

                   เพราะเป็นเสื้อโปโล ไร้ตะเข็บข้าง Seamless polo shirt

 

Product Name:
POLO-Front Placket Machine
ยี่ห้อ:
OSHIMA
Model:
Status:
Ready to Delivery
Related Products