7 มีนาคม 2562

GFT' 2019 ไบเทค - บางนา กรุงเทพฯ

แสดงเวลา:10.00น. -18.00 น. วันที่ 3 - 6 กรกฎาคม2062(รวม4 วัน) ที่อยู่นิทรรศการ:ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้จัดงาน:Reed Tradex แสดงรายละเอียด:งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห...