บริษัท ของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายจักรเย็บผ้าฯ และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าและสิ่งทอ โดยได้ทำการนำเข้าสินค้าคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ จากประเทศญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมัน ไต้หวัน จีน ฯลฯ


 

ประกอบกับการที่มีประสบการณ์ที่เราได้ร่วมทำงานอยู่ในวงการการ์เม้นท์ มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานเกือบ 40 ปี ทำให้เรามีความชำนาญในการพิจารณาและเลือกเฟ้นสินค้าที่มีคุณภาพ มาสนองตอบต่อความต้องการที่หลากหลายในงานอุตสาหกรรมดังกล่าว

เรา มีนโยบายที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงาน จึงได้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า - ราคาที่สมเหตุสมผล - เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิต - ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ดังนั้นการเลือกใช้ประเภทเครื่องจักรให้ถูกต้องจึงเป็นนโยบายที่แท้จริงของเรา

เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้จำหน่ายและบริการที่ครบวงจร เราจึงมีทีมงานให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคการผลิต - ซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาในการวางระบบเครื่องจักร และที่สำคัญเรามีชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรฯ หลากหลายยี่ห้อพร้อมไว้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่างานผลิตของท่านจะไม่หยุดชะงักจากปัญหาของเครื่องจักร

ท่าน พอใจคือสิ่งที่ทีมงานของเรายึดถือเป็นหน้าที่และพร้อมจะที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ของท่านให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้