07 มีนาคม 2562 | 10:04 น.

GFT' 2019 ไบเทค - บางนา กรุงเทพฯ

แสดงเวลา: 10.00น. -18.00 น. วันที่  3 - 6  กรกฎาคม 2062 (รวม 4 วัน)
  • ที่อยู่นิทรรศการ: ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  • ผู้จัดงาน: Reed Tradex
  • แสดงรายละเอียด:  งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียน
  • ขอบเขตงานแสดงสินค้า:เครื่องจักรถัก, เครื่องจักรทอผ้า, เครื่องย้อมและตกแต่ง, เครื่องจักรไม่ทอ, เครื่องจักรเส้นใยเคมี, อุปกรณ์หดตัวก่อนและติด, อุปกรณ์ตัดผ้า, อุปกรณ์ตัดเย็บ, อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย, อุปกรณ์แกะสลักเลเซอร์, อุปกรณ์รีดผ้า